Close
Skip to content
Troath Chakra Master Class 1

Throat chakra Class

Online

Buy Tickets

By FPG OR Moorphe 

konnen li, lokalize li, netwaye li, epi bali manje pou aprann sevi ak zouti vibrasyon la pawol ki ap kreye blok desten nou. Pou nou ka aprann tande klè sa lot moun pa tande. Jwenn odisyon kap fe nou realize rev nou, proje nou ak chajman ke nou dwe fe sou tet nou ak mond lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *